Under kommande avsnitt kommer Best Alarm Sverige AB hänvisas som ”Vi”, ”Oss” och ”Våra” och du som kund alternativt blivande kund ”Du”, ”Dig”, ”Dina”, ”Er” och ”Era”. 

Best Alarm Sverige AB värnar om våra kunder. Vi har vidtagit åtgärder för att trygga hanteringen av dina personuppgifter så att de lagras på ett korrekt sätt. För att Best Alarm Sverige AB ska kunna leverera en så säker och professionell lösning som vi vill göra, är det en förutsättning av vi samlar in personuppgifter av våra kunder. Vi arbetar i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), med kompletterande nationell lagstiftning. Vi vill försäkra oss om att du är medveten om vilken typ av information som vi samlar in eller erhåller från dig och hur denna information används samt hur vi skyddar den. Denna integritetspolicy förklarar bland annat hur och varför vi samlar in och hanterar personuppgifter avseende våra potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners samt för vilka ändamål vi samlar in och använder informationen. Den beskriver också dina rättigheter gentemot Best Alarm Sverige AB och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Varför ska du läsa Best Alarm Sverige AB:s integritetspolicy? 

  • Denna policy beskriver hur Best Alarm Sverige AB samlar in, använder samt skyddar dina personuppgifter. 

Vilken information samlar vi in? 

  • För att Best Alarm Sverige AB ska kunna leverera en så säker och professionell lösning som möjligt, är det en förutsättning av vi samlar in personuppgifter av våra kunder. De uppgifter vi samlar in när du blir kund hos oss är kontaktuppgifter (e-mail, namn, personnummer, adress, telefonnummer och legitimationsuppgifter).

Hur kommer vi använda dina uppgifter? 

  • Vi behöver samla personuppgifter om dig för att du ska kunna ingå avtal med Best Alarm Sverige AB. Uppgifter behöver insamlas eftersom vi installerar våra produkter och tjänster hos er efter era önskemål. Insamlade uppgifter som sådana är i samtycke med er. Vi kommer inte samla in mer information om dig som kund än vad som är nödvändigt.

Hur länge kommer Best Alarm Sverige AB ha din information?  

  • Vi lagrar dina kontaktuppgifter så länge du är kund hos oss. All lagring sker i enlighet med rådande Dataskyddsförordningen (GDPR).   

Med vem delar vi er information? 

  • Dina personuppgifter kommer att delas med våra utsedda personuppgiftsbiträden. Kontaktuppgifter kan komma att överföras till Best Alarm Sverige AB:s samarbetspartners och hanteras i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal med respektive samarbetspartner. Personuppgifter kommer endast att delas till tredje part vid samtycke med dig.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?  

  • Det är av största vikt för Best Alarm Sverige AB att samla in kontaktuppgifter om dig för att vi ska kunna leverera sådana produkter och tjänster som ni önskar. Det är av betydelse att du som kund ska känna en trygghet med att lämna ut dina personuppgifter till oss i samband med att vi ingår ett avtal. Dina personuppgifter skyddas vid tecknande av avtal och under den befintliga tiden som avtalet avser. 

Var förvaras din information?

  • Information om dig förvaras i datacenter inom EU eller i land med likvärdig lagstiftning avseende dataskydd. 

Vad är dina rättigheter?

  • Kontaktuppgifter lagras i samtycke med dig. Du har rätt att begära ut vilken information vi har om dig. Dina rättigheter ger dig även tillgång till hur kontaktuppgifter lagras och används, att de är korrekta samt att du kan begära få uppgifter korrigerade alternativt raderade. Du har rätt att motsätta dig användning av kontaktuppgifter samt rätt att få dem överförda till tredje part.

Hur kan du använda dina rättigheter?

  • Om du vill använda dig av dina rättigheter så kontaktar du oss via vår e-mail som finns längst ned i integritetspolicyn. Vill du lämna klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem. 

Uppdatering av integritetspolicy

  • Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den på vår hemsida. Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-12-01.